Klimafakta                                                                                                                        Tilbage til Forsiden

 

 

FN’s Klimapanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) blev oprettet i 1988 som opfølgning på Brundtland-rapporten "Vores fælles fremtid". På baggrund af den videnskabelige litteratur er klimapanelets opgave at vurdere klimaændringer og deres virkning samt vurdere hvilke muligheder der er for at tilpasse sig til eller modvirke de forventede klimaændringer. Klimapanelets Hovedrapporter har haft stor betydning for udviklingen indenfor de internationale klimaforhandlinger.

 Klimapanelets seneste Hovedrapport er fra 2007. På baggrund af flere tusinde klimaforskeres arbejde igennem en lang årrække giver rapporten en samlet videnskabelig vurdering af den globale opvarmning.

 Rapportens konklusion slår fast, at verdens førende forskere er enige om, at den globale opvarmning vi har oplevet gennem de seneste 50 år, med stor sandsynlighed er menneskeskabt.

 (kilde: Klima- og Energiministeriet d. 5.5.2009)

(http://www.kemin.dk/da-DK/KlimaogEnergipolitik/klimakonvention/klimapanel/Sider/Forside.aspx)

 Følgende er fra rapporten ”Klimaændringer 2007: Synteserapport. Sammendrag for beslutningstagere”. Rapporten er en oversættelse fra FN’s Klimapanels (IPCC’s) rapport Climate Change 2007: Synthesis Report. Summary for Policymakers”. Oversættelsen er foretaget for DMI (Danmarks Metrologiske Institut) og udgivet i 2008. Rapporten findes desuden i en elektronisk version på www.dmi.dk og www.ipcc.ch.

1. Observerede klimaændringer og virkningerne deraf

2. Årsager til klimaændringerne

3. Forventet klimaændring og dens indvirkning

4. Muligheder for tilpasning og modvirkning

5. Det langsigtede perspektiv

6. Se alle "Vidste Du" billeder