Spørgsmål og svar
 

Spørgsmål 1

Hvordan ser du konsekvenserne af den globale opvarmning. En temperaturstigning på 2 grader lyder ikke af meget?

             

                Se de medvirkendes svar her


Spørgsmål 2

 

Hvad er så den store målsætning?

At undgå yderligere temperaturstigninger, eller?

 

 

 

                   Se de medvirkendes svar her


Spørgsmål 3

Hvem er de store co2 syndere?

 

                   Se de medvirkendes svar her


Spørgsmål 4

 

Landbruget er tit overset når man snakker klimaproblemer -

kan du forklare deres andel?

 

 

 

                   Se de medvirkendes svar her


Spørgsmål 5

Er EU´s målsætning om 20% reduktion af co2 og 20% vedvarende energi inden 2020 ambitiøs nok?

 

                    Se de medvirkendes svar her


Spørgsmål 6

Hvilke energikilder skal der satses på i Europa, skal der stadig bygges kul & atomkraftværker?

 

 

                   Se de medvirkendes svar her


Spørgsmål 7

Skal europæerne indstille sig på begrænset forbrug med bilfri dage og kolde bade?

 

 

                   Se de medvirkendes svar her


Spørgsmål 8

Hvor ligger ansvaret for co2 reduktioner - hos forbrugeren, industrien, landbruget eller politikerne?

 

                    Se de medvirkendes svar her


Spørgsmål 9

 

Hvilke politiske, økonomiske redskaber skal tages i brug?

Forbud, påbud, støtteordninger, kampagner eller andet?

 

 

 

                   Se de medvirkendes svar her


Spørgsmål 10

Er handel med co2 kvoter hensigtsmæssige?

 

 

                  Se de medvirkendes svar her


Spørgsmål 11

3. verdens lande bliver hårdt ramt af klimaforandringer hhv. tørke, oversvømmelser. Kan de gøre andet end at vente på handlinger fra I-landene?

 

                     Se de medvirkendes svar her


Spørgsmål 12

Hvad er dine forventninger til en International klima aftale?

 

 

 

                    Se de medvirkendes svar her